Nieuwsbulletin augustus 2015

11-08-2015 03:30

Nieuwsbulletin 

Nummer 

 

Konijnen-pluimvee-sierduivenfokkers vereniging 

Gieten & Omstreken 

Datum 

Augustus 

2015 

 

WIE, WAT, WAAR, bij G&O. 

 

 

 

 

 

0598 398017 

06 22799995 

0599 - 614152 

0592 - 541752 

06 21598737 

 

06 22799995 

0592 - 264642 

 

0599 - 614152 

Voorzitter:              

Secretaris:             

Penningmeester:           

Bestuurslid:           

Bestuurslid: 

               

Tatoeagecommissie:                                                 

Hr. J. Brakels 

Hr. G.J. Groenhof  

Hr. H. Timmer 

Hr. H. Schuring 

Hr. W. Stoffers 

 

Hr. G.J. Groenhof                                                                                                                   Hr. Th. Schutrup 

 

 

Ringen:                                   Hr. H.B. Timmer                      

 

                                      

IBAN rek.nr. van G&O:  NL24RABO03.218.614.34  

o.v.v. Fokkersver. G&O Gieten. 

Contributie: Seniorlid     € 15,00 per jaar, Jeugdleden €   7,50 per jaar. 

 

 

 

Ere-Voorzitter: J.J. Hitzert 

 

Erelid:  J. Poort                                                     

             B. Kleef 

 

              E. Okken 

 

 

 

Lid van verdienste:   G. Lokhorst 

                                    H. Schuring 

 

 

Bericht van de penningmeester: 

De leden worden verzocht om hun jaarlijkse contributie weer te betalen, dit had gemoeten voor 1 mei 2015. De contributie voor 2015 bedraagt: 

                                                         * Seniorleden: € 15,00 

                                                         * Jeugdleden: €    7,50 

Overmaken op IBAN rek.nr. NL24RABO03.218.614.34 o.v.v contributie 2015. 

 

Tatoeëren: 2015: 

Net als het afgelopen jaar zullen we weer gaan tatoeëren bij de fokkers thuis. Als men denkt dat men dieren heeft te tatoeëren graag vroegtijdig contact opnemen met de tatoeëerder  

G.J. Groenhof, Zuidlaarderweg 39 in Annen, tel.: 06 22799995 of  Th. Schutrup, Keukenhof 7 in Eext, tel.: 0592 264642.  

De tatoeëerder zal je vroegtijdig bellen om een afspraak te maken om bij je thuis te komen tatoeëren op de boven genoemde datums. Per huis bezoek wordt er € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht. 

 

1. 

 

Ringen bestellen: 

Voor diegenen die gewend zijn om ringen te bestellen via G&O, dit kan via  

H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH  Nieuw Buinen, tel.: 0599 614152.  

Uw bestelling wordt dan opgenomen en zal direct door Harm worden verwerkt, de duur van levering is ongeveer 1 week. Als Harm de ringen in huis heeft neemt hij contact op en dan zullen de ringen bij hem opgehaald dienen te worden. 

 

Jongdierendag 2015: 

BESTE LEDEN ONZE JONGDIERENDAG WORDT DIT JAAR GEHOUDEN IN DE KANTINE VAN DE IJSBAAN AAN DE BONNEN IN GIETEN. 

Het bestuur heeft in overleg met de leden op de laatst gehouden jaarvergadering besloten om de jongdierendag wederom te organiseren op een avond en wel op vrijdagavond 28 augustus 2015 aanvang keuring 18.00 uur aanwezig vanaf 17.30 uur. Einde keuring ongeveer 21.00/21.30 uur. 

Als keurmeesters zullen fungeren voor de Konijnen dhr. M.L.J.M. Kok (A) en voor de Hoenders dhr. H. Brinkman (A). Op deze avond kunnen de keurmeesters ongeveer 50 a 60 dieren keuren er is geen limiet aan de in te zenden dieren per lid. Als bijlage treft u een inschrijfformulier aan. 

Er zullen prijzen zijn voor de eerste drie bij de konijnen (min. 55 dieren) en Dwerghoenders  

(min. 55 dieren) en de eerste twee bij de Grote Hoenders (min. 25 dieren).   

BESTE LEDEN ONZE JONGDIERENDAG WORDT DIT JAAR GEHOUDEN IN DE KANTINE VAN DE IJSBAAN AAN DE BONNEN IN GIETEN. 

 

Agenda 2015: 

Bijeenkomsten op:dinsdag 13 oktober 

 

Enten van hoenders is vastgesteld op 20 augustus 2015. 

(Graag even opgeven voor 12 augustus hoeveel men geënt  

wil hebben en bij wie) 

 

Jongdierendag 28 augustus 2015 ('s Avonds) 

Keurmeester Konijnen: M.L.J.M. Kok (A). 

Keurmeester Hoenders: H. Brinkman (A). 

 

26 september 2015 onderlinge competitie Hoenders bij KSV Vries 

     (keurmeester E.W. Zwama). 

  3 oktober 2015 onderlinge competitie Konijnen in Roden, De 

      Sportfokkers  (keurmeester onbekend). 

 

5 t/m 7 November 2015 Oostermoerschow 

Keurmeesters Konijnen: A.G. Oomen (A), H. van Weelden (A) 

J. de Klein (A). 

Keurmeesters Hoenders: S. Boonstra (A), C. Vlaardingerbroek (B) 

E.W. Zwama. (A). 

Keurmeester Siergevogelte: E.W. Zwama (C). 

Keurmeester Sierduiven: M. Apperlo (C). 

 

 

Ook de leden kunnen stukjes schrijven of aandragen bij de secretaris om dit te vermelden op/in de nieuwsbrief van G&O. Het mogen van allerlei stukjes zijn betreffende onze hobby. 

Heeft u iets te koop aan te bieden ook dat kan in de nieuwsbrief, wilt u een oproep doen ook dat kan. Inleveren kopie voor de nieuwsbrief van oktober 2015 is 1 OKTOBER 2015. 

 

2.