Nieuwsbrief november

15-11-2014 23:41

Nieuwsbulletin 

Nummer 

4 

 

Konijnen-pluimvee-sierduivenfokkers vereniging 

Gieten & Omstreken 

Datum 

Oktober 

2014 

 

WIE, WAT, WAAR, bij G&O. 

 

 

 

 

 

0598 398017 

06 22799995 

0599 - 614152 

0592 - 541752 

06 21598737 

 

06 22799995 

0592 - 264642 

 

0599 614152 

Voorzitter:              

Secretaris:             

Penningmeester:           

Bestuurslid:           

Bestuurslid: 

               

Tatoeagecommissie:                                                 

Hr. J. Brakels 

Hr. G.J. Groenhof  

Hr. H. Timmer 

AfbeeldingHr. H. Schuring 

Hr. W. Stoffers 

 

Hr. G.J. Groenhof                                                                                                                   Hr. Th. Schutrup 

 

 

Ringen:                                   Hr. H.B. Timmer                      

 

                                      

IBAN rek.nr. van G&O:  NL24RABO03.218.614.34  

o.v.v. Fokkersver. G&O Gieten. 

Contributie: Seniorlid     € 15,00 per jaar, Jeugdleden €   7,50 per jaar. 

 

 

 

Ere-Voorzitter: J.J. Hitzert 

 

Erelid:  J. Poort                                                     

             B. Kleef 

 

              E. Okken 

 

 

 

Lid van verdienste:   G. Lokhorst 

                                    H. Schuring 

 

 

WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 is er een  LEDENVERGADERING in de kantine van de ijsvereniging aan de Bonnenveld te Gieten, aanvang 20.00 uur. Een ieder is op deze leden bijeenkomst van harte uitgenodigd, uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

Bericht van de penningmeester: 

De leden worden verzocht om hun jaarlijkse contributie weer te betalen, dit had gemoeten voor 1 mei 2014. De contributie voor 2014 bedraagt: 

                                                         * Seniorleden: € 15,00 

                                                         * Jeugdleden: €    7,50 

Overmaken op IBAN rek.nr. NL24RABO03.218.614.34 o.v.v contributie 2014. 

 

 

 

 

 

1. 

 

Agenda Ledenvergadering 15 Oktober 2014: 

 

  1. Opening. 

  2. Mededelingen. 

  3. Vaststellen agenda. 

  4. Ingekomen stukken. 

  5. Uitgaande stukken. 

  6. Notulen vorige ledenvergadering. 

      Pauze. 

  7. Nabespreking Jongdierendag 2014. 

  8. Onderlinge Hoendercompetities 2014 in Deurze. 

  9. Onderlinge Konijnencompetitie 2014 in Beilen (Oranje). 

      Pauze. 

10. Oostermoershow 2014. 

11. Dieren Keuren. 

12. Wat verder ter tafel komt.  

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

 

Beste G&O leden, 

Op het moment dat ik dit schrijf duurt het nog ongeveer vijf weken en dan hebben wij weer onze show. Het begint traditie te worden, want het is voor de vijfde achtereenvolgende keer in de Manage Laarwoud in Zuidlaren. Een show waar wij als vereniging jaarlijks naar uitkijken. Een show ook die zonder de inzet van de leden niet zou kunnen worden georganiseerd. Ieders inbreng op welke manier dan ook is welkom. Op bijgaand formulier kun je aangeven op welke manier je een steen(tje) wilt bijdragen. Vergeet uiteraard ook niet het inschrijfformulier naar Geert Jan te sturen. Vorig jaar hadden we bijna 360 dieren en het zou mooi zijn als wij dat aantal overschrijden. 

De vergadering van 15 oktober zal niet alleen over de tentoonstelling gaan. Een van de agendapunten is: “Dieren Keuren” 

Vier dieren (2 hoenders en 2 konijnen) die ook zijn ingeschreven op onze show worden door onze eigen hoenders en konijnen experts “gekeurd”. Er zullen twee groepen (hoenderfokkers en konijnenfokkers) worden samengesteld die samen de dieren gaan “keuren”. Iedere groep levert na de keuring twee beoordelingskaarten in. Om te kijken of wij er “echt” verstand van hebben gaan we de beoordelingskaarten later vergelijken met die van de keurmeesters op onze show. Conclusies gaan wij daar niet aan verbinden, want zoals we allemaal weten keuren is en blijft mensenwerk. De “beste keurmeesters” krijgen een unieke prijs. 

Kom ook op de vergadering van woensdag 15 oktober.     

Namens het bestuur. 

Jan Brakels 

 

Tatoeëren: 2014: 

Net als het afgelopen jaar zullen we weer gaan tatoeëren bij de fokkers thuis. Als men denkt dat men dieren heeft te tatoeëren graag vroegtijdig contact opnemen met de tatoeëerder  

G.J. Groenhof, Zuidlaarderweg 39 in Annen, tel.: 06 22799995 of  Th. Schutrup, Keukenhof 7 in Eext, tel.: 0592 264642.  

De tatoeëerder zal je vroegtijdig bellen om een afspraak te maken om bij je thuis te komen tatoeëren op de boven genoemde datums. Per huis bezoek wordt er € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht. 

 

 

 

 

2. 

 

Ringen bestellen: 

Voor diegenen die gewend zijn om ringen te bestellen via G&O, dit kan via  

H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH  Nieuw Buinen, tel.: 0599 614152.  

Uw bestelling wordt dan opgenomen en zal direct door Harm worden verwerkt, de duur van levering is ongeveer 1 week. Als Harm de ringen in huis heeft neemt hij contact op en dan zullen de ringen bij hem opgehaald dienen te worden. 

 

Jongdierendag 2014: 

Op vrijdag 29 augustus j.l. werd onze jongdierendag gehouden bij onze penningmeester Harm Timmer, dit i.v.m. het niet beschikbaar zijn van de kantine van de IJsbaan in Gieten. 

Het was een leuke en gezellige avond, wat voor herhaling vatbaar is. 

Er waren in totaal 40 konijnen, 13 grote hoenders en 40 dwerghoenders aanwezig die op een vakkundige wijze door een predicaat werden voorzien door de keurmeester T. Spijkerman bij de konijnen en J. Wever bij de hoenders. 

Aan het eind van de avond werden de kampioenen uitgezocht en bekend gemaakt. 

Bij konijnen ging H. Koning met het kampioenschap aan de haal met een Groot Lotharinger (F 96), als tweede eindigde G. Boekholt met een Vlaamse Reus (F 96). 

En bij de Grote Hoenders was de eer voor A.J. Bijker met een Wyandotte (F 96) en bij de dwerghoenders was het kampioenschap voor J. Rossing met Drentse Kriel (F 96) en als tweede eindigde A.J. Bijker met Wyandotte Kriel (ZG 95). 

Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde en gezellige avond, en dit is zeker voor herhaling vatbaar maar dan maar de kantine van IJsbaan in Gieten en wel op 28 Augustus 2015. 

  

Verslag Verenigingscompetitie Hoenders 2014 

 

Op 27 september  2014 werd in De Aanleg in Deurze de Verenigingscompetitie Hoenders 2014 gehouden. Deze werd georganiseerd door De Wiekslag uit Assen. Helaas waren de Sportfokkers Roden niet aanwezig . 
 

Er waren vijf verenigingen vertegenwoordigd: A.S.S.C. De wiekslag  K.M.D. Beilen, Gieten en Omstreken,  K.S.V. Vries en De vriendenkring Eelde. De keurmeester was dhr. E. Visser. Er waren 19 aanwezigen en 35 dieren. Om 13.00 uur begon de keurmeester met keuren en om 17.00 uur was het afgelopen. Gieten had als inzenders H. Kokenberg (Lakenvelder groot), G. Lokhorst (Hollandse kriel), A.J. Bijker (Wyandotte groot en kriel) en J. Rossing (Drentse Kriel). 

 

Uitslag  

  1. K.S.V. Vries (574 punten)(F 96 4 x)( zg95 3x) 

  1. A.S.S.C. De Wiekslag (573 punten ) 2e bij loting (F96  4x) (zg 95  1x ) (zg95  1x)(zg94   1x ) (zg93  1x) 

  1. K.M.D. Beilen(573 punten ) (F96  4x) (zg 95  1x ) (zg95  1x)(zg94  1x ) (zg93  1x) 

  1. Gieten en Omstreken (570 punten ) (F96  2x) (zg95 2x) (zg 94 3x ) 

  1. Vriendenkring Eelde (565 punten )(F96  1x)(zg95  1x)(zg94  2x)(zg93  2x)(g 92  1x) 

 

Het was een  gezellige en leerzame middag. 

 

Wiebe Stoffers 

 

 

 

 

 

3. 

 

Verslag Verenigingscompetitie Konijnen 

Op 4 oktober j.l. werd de onderlinge konijnencompetitie georganiseerd door KMD uit Beilen bij tuincentrum Jan Voortman in Oranje. 

 

Er waren vijf verenigingen aanwezig, helaas moesten KV Norg uit Norg en KSV Vries uit Vries verstek laten gaan. 

Keurmeester voor deze middag was dhr. G.H. Stoelhorst. 

Een min punt van de middag was dat de keurmeester slecht te verstaan was door het ontbreken van een geluidsinstallatie (microfoon) dit staat toch echt in de reglementen, ook was het geheel rommelig en ongeorganiseerd voorbereid en het was erg warm in de kassen. 

Voor G&O hebben meegedaan G. Boekholt met 2 Vlaamse Reuzen (F 96 en F 95,5) , J. Mulder met een Zwarte Tan (F 96), H. Koning met een Groot Lotharinger (F 95), J. Brakels met een Bruine Tan (ZG 93,5) en G.J. Groenhof met een Hollander en een Hulstlander (ZG 94 en F 95),  

   

De uitslag van de onderlinge competitie was: 

1. G&O Gieten en Omstreken                             571,5 pt. 

2. De Vriendenkring Eelde                                  571    pt. 

3. KMD Beilen                                                    570    pt. 

4. AKC Assen                                                     569,5  pt. 

5. De Stortfokkers uit Roden                               564,5 pt 

 

Agenda 2014: 

Bijeenkomsten op:dinsdag 15 oktober 

 

 

6 t/m 8 November 2014 Oostermoerschow 

Keurmeesters Konijnen: M.L.J.M. Kok (A),  H. Boone (A),  

J. v.d. Steeg (A). 

Keurmeesters Hoenders: F. v.d. Wal (A), J. Albada (A),  

W. Voskamp. (A). 

Keurmeester Sier- en watergevogelte: J. Albada (C). 

Keurmeester Sierduiven: M. Apperlo (C). 

 

 

 

Ook de leden kunnen stukjes schrijven of aandragen bij de secretaris om dit te vermelden op/in de nieuwsbrief van G&O. Het mogen van allerlei stukjes zijn betreffende onze hobby. 

Heeft u iets te koop aan te bieden ook dat kan in de nieuwsbrief, wilt u een oproep doen ook dat kan. Inleveren kopie voor de nieuwsbrief van december 2014 is 1 DECEMBER 2014.