Hokbezoek Gieten en omstreken en PKV Ons Genoegen en BBQ 04-07-2015

15-05-2015 05:44

Geachte Leden van G&O Gieten en Omstreken en PKV Ons Genoegen, 

 

Wij als bestuur hebben gemeend samen met de vereniging PKV Ons Genoegen uit Coevorden een leuke, informatieve en gezellig hokbezoek te organiseren op zaterdag 4 juli 2015 om de onderlinge contacten gestalte te geven. 

 

De dag indeling ziet er als volgt uit: 

 

Om 10.30 uur/10.45 uur aanwezig zijn bij Geert Jan GroenhofZuidlaarderweg 39, 

9468 AB Annen.  

Ontvangst zal zijn met koffie en iets lekkers. Na de koffie gaan we de hokken bekijken en uiteraard praten met elkaar. 

 

Zo rond 12.30 uur vertrekken we naar Albert Jan Bijker, Schapendrift 2, 9471 KG Zuidlaren, voor de BBQ. Er is geen eindtijd, maar na het eten kan ieder zijn of haar eigen weg gaan of je blijft nog gezellig na praten. Daar is een ieder vrij in. 

 

De kosten voor deze dag zijn: € 10,-- (all. Incl.) 

 

Graag vernemen we van u voor juli 2015 als u deel wilt nemen aan deze gezellige dag waar u nieuwe contacten kunt leggen en ervaringen kunt uitwisselen. Komt allen zou ik zo zeggen. 

 

 

 

U kunt u opgeven bij de secretaris van G&O Gieten en Omstreken: 

G.J. Groenhof 

Zuidlaarderweg 39 

9468 AB Annen. 

Tel.: 06 22799995. 

E-mail: groe002@xs4all.nl 

 

 

 

Penningmeester: Zuiderdiep 305, 9521 AH Nieuw Buinen 

Banknummer: NL24 RABO 0321 8614 34 

Onder vermelding van Hokbezoek G&O 2015.