Vraagprogramma Oostermoershow


 VRAAGPROGRAMMA

˝OOSTERMOERSHOW˝

G&O GIETEN

OPEN

TENTOONSTELLING

   Waarin Ondergebracht Districtshow 

   Van de Thrianta en Hulstlanderclub en 

   Thuringer en Sallanderfokkersclub     

VAN KONIJNEN, HOENDERS,

DWERGHOENDERS  EN  

SIERDUIVEN.

5 t/m 7 november 2015.

Manege Laarwoud  

Laarweg 12 in Zuidlaren.

SLUITING DER INSCHRIJVING 14-10-2015

Opgericht 3 maart 1941

Gieten & Omstreken

Konijnen - pluimvee - sierduivenfokkers vereniging

VOORWOORD 

Konijnen-pluimvee-sierduivenfokkers vereniging

Gieten & Omstreken

Beste kleindierenliefhebbers,

Hierbij ontvangt u het vraagprogramma van de Oostermoershow 2015.

Het is alweer de 6 keer dat wij die organiseren in de Laarwoud manege in Zuidlaren. 

Een prachtige locatie en de dieren zitten in een prima temperatuur en er is voldoende parkeer gelegenheid. De inzenders en bezoekers kunnen in de grote verwarmde partytent terecht voor een natje en een droogje.    

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en we hebben weer een prima keurmeesters korps kunnen contracteren.

Wij hopen dat u een goed fokseizoen heeft gehad en dat u enkele dieren inzendt op onze show.

Uiteraard kunt u rekenen op een uitstekende organisatie en de dieren krijgen een prima verzorging. 

Het inkooien is op woensdag 4 november vanaf 17.00 uur. De keuring is op donderdag de 5e en op de vrijdagavond is de opening en de prijsuitreiking.

Er zijn vele aantrekkelijke prijzen te winnen, maar eigenlijk gaat het niet daarom, het gaat om het meedoen en het plezier dat wij hebben aan het houden van kleindieren.

Wij hopen dat u enkele dieren (oud of jong het maakt niet uit) inzendt op onze show. Vorig jaar hadden wij iets minder dieren dan het jaar daarvoor. Wij hopen dit jaar op meer dieren. U kunt daar aan meewerken. 

Graag begroeten wij u met uw dieren op de Oostermoershow.

Namens het tentoonstellingsbestuur.

Jan Brakels 

P.S.: De inschrijfsluitingsdatum is 14-10-2015.  Mocht echter blijken dat het aantal ingezonden dieren meer wordt dan wij kunnen plaatsen, dan wordt deze datum vervroegd. Het is dus van belang uw inschrijfformulier op tijd in te zenden. Gebruik echter wel voor elke diersoort een ander formulier. U kunt daarvoor het inschrijfformulier kopiëren.

1.

VRAAGPROGRAMMA  VAN DE     "OOSTERMOER SHOW"                                      een show Georganiseerd door de  Vereniging                                               Gieten en Omstreken.

Open tentoonstelling georganiseerd door de vereniging  "Gieten & Omstreken",  

van  5 t/m 7 november 2015 in de Manege Laarwoud, Laarweg 12, 

9471 AD  in Zuidlaren, nabij de PBH-hoeve. (telefoon alleen voor noodgevallen, niet voor uitslagen 06 22799995).

De tentoonstelling is geopend:

Donderdag  5 november 2015 van 19.00 - 22.00 uur.

(de catalogus zal nog niet klaar zijn).

Vrijdag   6 november 2015 van 10.00 - 22.00 uur.

(officiële opening om 20.00 uur door ........................).

Zaterdag  7 november 2015 van 10.00 - 15.30 uur.

Entreeprijzen: De toegang is Gratis.

Tentoonstellingsbestuur:

G.J. Groenhof    : Tentoonstellings secretaris,

  Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen,

  Tel.: 06 22799995.

H.Timmer   : Tentoonstellings penningmeester,

      Zuiderdiep 305, 9521 AH Nieuw Buinen:

      Tel.: 0599 614152.

J. Brakels   : Voorzitter  0598 398017.

W. Stoffers   : Lid   06 21598737.

H. Schuring   : Lid   0592 541752.

Gedelegeerde FB/Afgevaardigde Kleindier Liefhebbers Drenthe:

Dhr. J. Krijthe    Dhr. F. Kremer

         Groningerstraat 47           Zevenhuizerweg 65

  9766 TK Eelderwolde           9761 AD  Eelde.

Tel.: 050 5271045           Tel.: 050 3092661.

Dierenarts:  Dhr. Drs. P.M. Punte

                              Brink 15

                              9461 AR  Gieten, 

                              Tel.: 0592 263300.

2.

K EURMEESTERS KONIJNEN:

J. de Klein, Leunen.     A-keurmeester.

Meissner Hangoor, Franse Hangoor, Engelse Hangoor, Duitse Hangoor, Nederlandse Hangoor Dwerg, Sallander, Thuringer, Kleurdwerg.

A. G. Oomen, Well.      A-keurmeester.

Vlaamse Reus, Groot Chinchilla, Nieuw Zeelander, Groot Zilver, Californian, van Beveren, Japanner, Eksterkonijn, Papillon, Klein Chinchilla,  Klein Lotharinger, Rus, Thrianta, Hulstlander, Wener, Angora, Tan, Parelgrijze van Halle, Hollander, Rex.

H. van Weelden, Bruchem.    A-keurmeester.

Groot Lotharinger, Rode Nieuw Zeelander, Havanna, Alaska, Gouwenaar, Luchs, Parelfeh, Beige, Marburger Feh, Deilenaar, Marter, Klein Zilver, Belgische Haas,  Voskonijn, Zwartgrannen, Rhönkonijn, Pool, Haasdwerg, Kleurdwerg.

Hoofd-Ereprijzen keurmeester Konijnen:

A.G. Oomen (voorz.), J. de Klein en H. van Weelden.

KEURMEESTERS GROTE HOENDERS:

E.W. Zwama, Doezum.     A-keurmeester.

Orpington, Wyandotte, New Hampshire, Rode Island Red, Braekel, 

Bielefelder, Appenzeller Baardhoen, Brahma, Amrock, Assendelfter.

S. Boonstra, Almelo.     A-keurmeester.

Welsumer, Cochin, Plymouth Rock, Twents Hoen, Fries Hoen, Kraaikop, 

Australorp, Rijnlander, Orloff, Zijdehoen, Leghorn.

Alle niet genoemde rassen.

C.J.C. Vlaardingerbroek, Holten.    B-keurmeester.

Drentse Hoen, Lakenvelder, Barnevelder, Sussex, Ancona, Sulmtaler, Appenzeller Spitskuif.

Hoofd-Ereprijzen keurmeester Grote Hoenders:

S. Boonstra (voorz.), E.W. Zwama en C.J.C. Vlaardingerbroek.

KEURMEESTERS DWERGHOENDERS:

E.W. Zwama, Doezum.     A-keurmeester.

Dorking kriel, Hollandse kriel, Drentse Hoenkriel, Lakenvelder, Twentse Kriel, 

Nederlandse Sabelpootkriel, Bielefelder kriel, Orloff kriel, Barnevelder, Zijdehoen kriel, Bassette, Ned. Baardkuifkriel, Chabo kriel, Duitse Kriel en 

alle niet genoemde rassen.

3.

S. Boonstra, Almelo.     B-keurmeester

Sulmtaler kriel, Orpington kriel, Rode Island  Red kriel, Plymouth Rock,  Sussex kriel, Brahma kriel, Welsumer kriel, Wyandotte Kriel. 

C.J.C. Vlaardingerbroek, Holten.    B-keurmeester.

Autralorp kriel, Drentse kriel.Vorwerk kriel, New. Hamphire kriel, Leghorn kriel, Cochin kriel, Antwerpse Baardkriel, Grubbe baardkriel, Ukkelse baardkriel, Watermaalse Baardkriel.

Hoofd-Ereprijzen keurmeester Dwerghoenders:

E. W. Zwama (voorz.), S. Boonstra en C.J.C. Vlaardingerbroek.

KEURMEESTER SIERDUIVEN, 

tevens Hoofd-Ereprijzen Keurmeester:

M. Apperlo, Annen.     C-keurmeester.

Groep Kip-, Wrat- en Vormduiven, Groep Tuimelaars en Hoogvliegers, Groep Kleurduiven, subgroep Trommelduiven, subgroep Meeuw, subgroep Nederlandse Kroppers, Steiger Kropper en Steller Kropper.

Voor alle overige rassen zal bij inzending eventueel dispensatie worden aangevraagd.

KEURMEESTER SIERGEVOGELTE, 

tevens Hoofd-Ereprijzen Keurmeester:

E.W. Zwama, Doezum.     C-keurmeester.

Zilverfazant, Bruine Oorfazant, Blauwe Oorfazant, Witte Oorfazant, 

Konings/Himalaya Glansfazant, Sclaters Glansfazant, Chinese Glasfazant,  

Bankiva Hoen, Sonnerath Hoen, Groene Java Hoen, Lafayette Hoen.

Alle Patrijzen, Alle Pauwen, Alle Kwartels. 

Voor alle overige rassen zal bij inzending eventueel dispensatie worden aangevraagd.

Het tentoonstellingsbestuur behoudt zich het recht voor al naar gelang van het aantal inzendingen de rassen her in te delen.

Tentoonstellingsreglement:

Art. 1:

De tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de Facilitair Bureau F.B.

Dit reglement is verkrijgbaar bij de algemeen secretaris van de F.B. tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten per exemplaar en ligt bovendien voor belangstellenden ter inzage op het tentoonstellingsburo. Iedere deelnemer wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn.

4.

Art. 2:

De inschrijvingen staat open voor iedereen die ten tijde van de tentoonstelling is aangesloten bij een erkende bond van Kleindierenteelt.

Art.3:

Ingezonden kunnen worden: enkele nummers, oude en jonge, mannelijk en vrouwelijk van alle erkende rassen, kleuren en variëteiten van konijnen, (bij bonte Hangoorrassen inschrijven op kleur, b.v. zwartbont), hoenders en dwerg-hoenders en sierduiven. Bij hoenders en dwerghoenders ook trio's en  tomen. 

Bij konijnen zal ook een JEUGDKLASSE (C-Klasse) zijn, dit zijn konijnen die geboren zijn tussen 30 april 2015 en 1 september 2015. (dus de 5e, 6e, 7e en 8e maand) Dit houd in dat deze dieren qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de betreffende standaard hoeven te voldoen.

Art. 4:

Hoenders, dwerghoenders en siergevogelte worden slechts op de tentoonstelling toegelaten, indien zij vergezeld gaan van een verklaring waaruit blijkt dat de dieren tenminste 2 weken voor en ten hoogste 5 maanden voor aanvang van de tentoonstelling zijn ingeënt tegen pseudo-vogelpest. (Zie verder mededelingen F.B.)

Art. 5:

Het inschrijfgeld bedraagt per nummer :€   3,25

Bij 6 of meer nummers   :€   3,00

Trio Hoenders    :€   8,00

Tomen Hoenders    :€ 13,50

Inzenders zijn verplicht zich een catalogus aan te schaffen tegen betaling van 

€ 3,75 te voldoen bij inschrijving der dieren. Per gezin is 1 catalogus verplicht. Verder wordt iedere inzender € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 6:

Op het inschrijfblad moeten naam en volledig adres van de inzender duidelijk worden vermeld. Ook de vermelding van KLN/N.B.S. nummer en lidmaatschap van de vereniging dient plaats te vinden.  Denk bij zowel KLN, als N.B.S. nummer om provincie letter !!!!!.IBAN rekeningnummer vermelden! Dit be-vordert een vlotte afdoening van de financiële zaken. Tevens invullen: geld of eremetaal prijzen. Indien dit niet vermeld is, wordt men geacht geld te willen.

Art. 7:

Het volledig ingevulde inschrijfblad moet worden gezonden naar de tentoonstellingssecretaris

 G.J. Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen,

tel.: 0592 271535. INZENDEN VOOR 14-10-2015!!!

5.

Art. 8:

Het inschrijfgeld moet direct bij inzending van het inschrijfblad worden overgemaakt ten name van 

Tentoonstelling Gieten en Omstreken te Zuidlaren, op RABOBANK Rekening nummer NL24 RABO 0321 8614 34 . 

Men kan ook contant betalen tegelijk met inleveren inschrijfblad bij secretaris of aan de penningmeester Dhr. H. Timmer.

Art. 9:

De inschrijving sluit op 14 OKTOBER 2015.

Art. 10:

De toezending van de labels is voor de inzenders het bewijs in hoeverre de door hun ingeschreven dieren worden geaccepteerd.

Bij niet inzenden, om welke reden dan ook, van wel geaccepteerde dieren, bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Art. 11:

Inzenders, die ten onrechte opgeven in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart, verliezen al hun recht op prijzen en inschrijfgeld.

Art. 12:

Alle inzendingen of andere goederen der inzenders bij of in de tentoonstellingsruimte aanwezig, blijven voor hun eigen risico en rekening.

Art. 13:

Inzendingen moeten aan het tentoonstellingsgebouw franco worden afgeleverd, op Woensdag 4 november 2015 tussen 17.00 en 21.00 uur. In de manege Laarwoud, Laarweg 12, 9471 AD Zuidlaren, nabij de PBH-hoeve.

Art. 14:

Het vervoer van de dieren dient zodanig te geschieden dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is.

De dieren mogen geen risico lopen zich te kunnen beschadigen of te worden beschadigd, ziek te worden of te sterven.

De transportruimte dient voldoende geventileerd te zijn  en de onderlinge afstand tussen verzendmanden c.q. -kisten zo groot dat de dieren voldoende frisse lucht krijgen.

Bij vervoer dient, vooral in de zomermaanden, te worden vermeden dat de dieren oververhit raken.

Bij het brengen der dieren is het de inzenders en/of hun gemachtigden toegestaan de tentoonstellingsruimte te betreden en zelf in te kooien, onder toezicht van een lid van het tentoonstellingsbestuur.

6.

Art. 15:

De keuring der dieren zal geschieden op Donderdag 5 november 2015. De keuring is vergelijkend en wordt verricht door de in het programma vermelde keurmeesters. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties de keuring door één of andere keurmeesters te laten verrichten.

Beoordelingen worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten.

Art. 16:

Tijdens de keuring en zolang de tentoonstellingsruimte niet voor het publiek toegankelijk is, wordt niemand toegelaten dan diegenen die bij de werkzaamheden zijn betrokken. Aan deze bepaling zal streng de hand worden gehouden.

Art. 17:

Dieren die onrein zijn, ziek lijken of ziek zijn worden afgezonderd en blijven buiten de beoordeling. Ook dieren die speciale kenmerken bezitten waaruit valt op te maken wie de eigenaar is, blijven buiten de beoordeling.

Art. 18:

Op de bekroning en toekenning van Ereprijzen is geen beroep mogelijk, tenzij er klaarblijkelijk een misverstand heeft plaats gehad. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Art. 19:

Prestatieprijzen: Een collectie bestaat uit zes nummers van één ras, tenzij anders vermeld bij de desbetreffende prestatieprijs. De collectie dient wel aangekruist te zijn op het inschrijfformulier.

De collectie met het hoogste aantal punten is winnaar. Bij gelijk aantal punten gaat de collectie met de meeste jonge vrouwelijke dieren voor. Is er dan nog geen beslissing, dan beslist het lot.

Art. 20:

Alle prijzen zijn uitsluitend te winnen door dieren die tenminste het predikaat ZG 92/93 punten hebben gehaald. Alleen in concurrentie. Voor een prestatieprijs moet minstens 558 punten behaald worden.

Voor Konijnen zijn de punten als volgt: U = 100 - 99 - 98  F = 97 - 96 - 95 ZG = 94 - 93 - 92  G = 91 - 90 - 89 en V = 88 - 87 - 86. 

Voor Pluimvee en Gevolgelte zijn de punten als volgt: U = 97  F = 96  

ZG = 95 - 94 - 93  G = 92 en V = 91.

Voor Cavia's zijn de punten als volgt: U = 5  F = 4  ZG = 3  G = 2 en V = 1.   

7.

Art. 21:

Hoofd-Ereprijzen worden bij de officiële opening uitgereikt. De gewonnen prijzen, eremetaal, worden zo mogelijk op Zaterdag 7 november uitgereikt. De ereprijzen in geld worden zo veel mogelijk op Zaterdag 7 november uitbetaald. Indien nodig worden de geldprijzen per bank of per giro uitbetaald. 

Vermeld dus uw IBAN rekeningnummer !!!!!.

Art. 22:

Het is ten strengste verboden tijdens de tentoonstelling zonder toestemming van het bestuur om welke reden dan ook dieren uit de kooien te nemen. Het gebruik van keurstokken is verboden.

Art. 23:

Alle ingezonden nummers kunnen te koop worden gesteld, waartoe de verkoopprijs in de desbetreffende kolom op het inschrijfblad moet worden vermeld. De verkoopprijs wordt in de catalogus vermeld. Het verkoopbureau is geopend een uur na opening der tentoonstelling.

Voor een te koop gesteld nummer is € 1,00 administratiekosten verschuldigd te voldoen bij de inschrijving. De verkoopprijs mag nimmer worden verhoogd. 

Annulering van de verkoop is mogelijk. Bij annulering of verlaging van de verkoopprijs is wederom € 1,00 administratiekosten verschuldigd

Zodra een nummer is verkocht, is het verdere risico voor de koper. De koopsom wordt z.s.m. aan de verkoper uitbetaald, minus 10%. Wanneer na verkoop blijkt dat de verkoopprijs foutief in de catalogus is opgenomen en dientengevolge een andere prijs is ontvangen dan door de verkoper werd aangegeven, wordt de verkoop nietig verklaard en de prijs aan de koper terugbetaalt. 

Is het nummer reeds in bezit van de koper, dan is deze verplicht dit op de eerste aanschrijving van het bestuur terug te zenden.       

Art. 24:

Gelegenheid tot aan- en verkoop van dieren bestaat vanaf 1 uur na opening van de tentoonstelling. In deze periode bestaat de gelegenheid voor het alsnog te koop stellen van dieren of eventueel verlagen van de verkoopprijs van de te koop gestelde dieren.

Hiervoor is € 1,00 administratiekosten verschuldigd. Verkoop van dieren anders dan via het verkoopbureau is niet toegestaan. Overtreding kan worden gestraft met diskwalificatie van de gehele inzending van de verkoper zowel als van de koper.

Hierbij vervallen alle rechten op prijzen enz. Alle transacties zijn uitsluitend à contant.

8.

Art. 25:

Het afhalen der dieren kan uitsluitend geschieden op zaterdag 7 november 2015 na 15.30 uur. Gekochte dieren kunnen om 15.00 uur worden afgehaald onder toezicht van het tentoonstellingspersoneel. Deze worden afgegeven alleen op vertoon van een betalingsbewijs.

De niet afgehaalde dieren worden op kosten van de eigenaar verzonden, voor zover er geen vrachtbrief voor terugzending aanwezig is.

Alle dieren worden zo mogelijk per zelfde gelegenheid terug gezonden, waarmee ze de tentoonstelling hebben bereikt, tenzij anders is bericht aan het tentoonstellingsbureau. Gekochte dieren dienen in deugdelijke verpakking te worden afgehaald.

Art. 26:

Reclames van welke aard dan ook, worden 2 maand na de show niet meer in behandeling genomen. Een boete, opgelegd aan het tentoonstellingsbestuur, als gevolg van een handeling of nalatigheid, in strijd met het tentoonstellingsreglement van de F.B. of iets van dien aard, veroorzaakt door één of meerdere inzenders, wordt op de desbetreffende inzender(s) verhaald. Deze zijn verplicht bij de eerste aanschrijving hieraan onmiddellijk te voldoen.

Art. 27:

Veranderingen in de ingeschreven nummers kunnen, mits in dezelfde klasse, voor 31 oktober 2015 aan de tentoonstellingssecretaris worden opgegeven.

Art. 28:

Jeugdleden dienen op het inschrijfblad een handtekening van de secretaris van hun vereniging te laten zetten.

Art. 29:

Door het enkele feit van deelneming aan deze tentoonstelling, onderwerpt men zich volledig aan dit tentoonstellingsreglement  en de daarin vervatte voorwaarden.

Art. 30:

In alle gevallen waarin dit vraagprogramma niet voorziet, beslist het bestuur.

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee.

Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders en Siergevolgelte worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest.

Elke inzending Hoenders, Dwerghoenders en Siergevogelte dient vergezeld te gaan van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht.

9.

De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.

Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men de fokkerkaart heeft besteld.

KLEINDIER LIEFHEBBERS DRENTHE:

Secr./Penn.m.: F. Kremer, Zevenhuizerweg 65, 9761 AD Eelde, 

tel.: 050 3092662.

Kleindier Liefhebbers Drenthe stelt op deze Tentoonstelling een EREPRIJS voor hoender etc. beschikbaar voor: de op 1 na Mooiste Grote Hoen van de Tentoonstelling.

Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen mee naar deze prijs en dient in concurrentie gewonnen te worden.

KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND.

 Secr.: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom.

 Tel.: 0318 416953.

400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op

        alle erkende  tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC

        en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen

        wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15 ingeschreven

        dieren (minimum predicaat 94 pt). Ook dieren met buitenlandse merken 

        (alleen de bij de Entente Européenne (EE) erkende) of

        oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven

        met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking.

        Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en

        worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben

        gewonnen.

KLEINDIER LIEFHEBBERS DRENTHE:

Secr.:-penn.m.: F. Kremer, Zevenhuizerweg 65, 9761 AD Eelde, 

Tel.: 050 3092661.

Kleindier Liefhebbers Drenthe, stelt op deze Tentoonstelling een EREPRIJS voor konijnen beschikbaar voor: De Mooiste Konijn op 1 na van de show.

Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen mee naar deze prijs.

10.

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERSVERENIGINGEN NBS:

Secr.: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9574 EC Winschoten.

Tel.: 0597 414314.

De NBS stelt op deze tentoonstelling de volgende prijzen beschikbaar:

5001.  R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije

           beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet vallen op een dier

           waaraan al een prijs is toegekend.

HOOFDEREPRIJZEN KONIJNEN:

1. "Oostermoerbokaal" en  € 25,-- voor het mooiste Konijn van de

    Tentoonstelling.

2. "B&O"Buinen en Omstreken Bokaal  en € 10,-- voor het mooiste Konijn 

    in de C-Klasse. van de Tentoonstelling.

3. "Ereprijs aangeboden door afd. Drenthe van de KLN voor het  

      mooiste Konijn op 1 na van de show.

4. Ereprijs voor het Mooiste Konijn in de C-Klasse op 1 na van de

    Tentoonstelling.

Ereprijzen konijnen:

  5. Mooiste konijn Groep 1   €  10,--

  6. Mooiste konijn Groep 2   €  10,--.

  7. Mooiste konijn Groep 3   €  10,--..

  8. Mooiste konijn Groep 4    €  10,--.

  9. Mooiste konijn Groep 5   €  10,--.

10. Mooiste konijn Groep 6   €  10,--.

11. Mooiste konijn Groep 7   €  10,--.

(Voor ereprijzen 5 t/m 11 dienen er minimaal 25 dieren per groep aanwezig te zijn.)

12. Mooiste Collectie Groep 1 (min. 558 pt) €  7,50.

13. Mooiste Collectie Groep 2 (min. 558 pt) €  7,50.

14. Mooiste Collectie Groep 3 (min. 558 pt) €  7,50.

15. Mooiste Collectie Groep 4 (min. 558 pt) €  7,50.

16. Mooiste Collectie Groep 5 (min. 558 pt) €  7,50.

17. Mooiste Collectie Groep 6 (min. 558 pt) €  7,50.

18. Mooiste Collectie Groep 7 (min. 558 pt) €  7,50.

(Een collectie bestaat uit 6 dieren van één ras, zie artikel 19.)

(Winnaar ereprijs 1 kan niet mee dingen naar ereprijzen 6 t/m 12, deze gaat dan naar het op 1 na mooiste dier).

11.

19. Albert Oostbokaal voor het Mooiste Konijn van een Jeugdlid. 

20. Standaard voor Mooiste Konijn op één na van een Jeugdlid.

21. Wisselbeker voor de Mooiste Vlaamse Reus, aangeboden door mevr.

      Rijnberg uit Gieten.

22. Wisselbeker voor de Mooiste Hangoor van de Tentoonstelling, aangeboden 

door Fam. Medendorp uit Zuidlaren. Deze prijs komt in uw bezit door hem 3x achtereen of 5x in totaal te winnen.

Extra Prijzen:

23. € 20,-- voor de Mooiste Hulstlander Ram.

24. € 20,-- voor de Mooiste Hulstlander Voedster.

25. € 20,-- voor de Mooiste Thrianta Ram.

26. € 20,-- voor de Mooiste Thrianta Voedster.

27. € 20,-- voor de Mooiste Thuringer Ram. 

28. € 20,-- voor de Mooiste Thuringer Voedster.

29. € 20,-- voor de Mooiste Sallander Ram.

30. € 20,-- voor de Mooiste Sallander Voedster.

(Voor ereprijs 23 en 24 dienen minimaal 15 dieren aanwezig te zijn en voor

  ereprijs 25 t/m 30 dienen er minimaal 20 dieren aanwezig te zijn, anders

  zullen de prijzen gehalveerd worden).

Rasprijzen:

31. Voor de mooiste in ieder ras   Grote Rozet

     (minimaal 6 dieren, per ras)

HOOFDEREPRIJZEN GROTE HOENDERS:

32. "G & O bokaal" en  € 25,-- voor het mooiste Grote Hoen van de 

      Tentoonstelling.

33. Ereprijs aangeboden door afd, Drenthe van de KLN voor de

      Mooiste Grote Hoen op 1 na van de Tentoonstelling.

Ereprijzen Grote Hoenders:

34. Mooiste Collectie van 6 dieren, 1 ras, minimaal 558 punten €  7,50.

35. Mooiste Trio  (bij min. 2 Trio's)    €  7,50.

36. Mooiste Grote Hoen Haan     €  7,50.

37. Mooiste Grote Hoen Haan op 1 na (min. 50 dieren)  €  5,--

38. Mooiste Grote Hoen Hen     €  7,50.

39. Mooiste Grote Hoen Hen op 1 na (min. 50 dieren)  €  5,--.

40. Beker voor het mooiste dier van een Jeugdlid.

41. Standaard voor het mooiste dier op één na van een Jeugdlid.

(Winnaar ereprijs 32 kan niet mee dingen naar ereprijs 36 t/m 39, deze gaat dan naar op het 1 na mooiste dier)

12.

Rasprijzen:

42. Voor de mooiste in ieder ras   Grote Rozet

     (minimaal 6 dieren, per ras)

HOOFDEREPRIJZEN DWERGHOENDERS:

43. "Sj. v.d. Zee bokaal"en € 25,-- voor het mooiste Dwerghoen van de

      Tentoonstelling.

44  "Bas Lesschen bokaal"  voor het mooiste Dwerghoen op 1 na van 

      de Tentoonstelling..

Ereprijzen Dwerghoenders:

45. Mooiste Collectie van 6 dieren, 1 ras, minimaal 558 punten €  7,50.

46. Mooiste Trio (bij min. 4 Trio's)    €  7,50.

47. Mooiste Dwerghoen Haan     €  7,50.

48. Mooiste Dwerghoen Haan op 1 na (min. 50 dieren)  €  5,--.

49. Mooiste Dwerghoen Hen     €  7,50.

50. Mooiste Dwerghoen Hen op 1 na (min. 50 dieren)  €  5,--.

51. Beker voor het Mooiste Dier van een Jeugdlid.

52. Standaard voor het Mooiste Dier op één van een Jeugdlid

(Winnaar ereprijs 43 kan niet mee dingen naar ereprijs 47 t/m 50, deze gaat dan naar het op 1 na mooiste dier).

Rasprijzen:

53. Voor de mooiste in ieder ras   Grote Rozet

     (minimaal 6 dieren, per ras)

HOOFDEREPRIJZEN DUIVEN:

54. Wisselprijs en € 15,-- voor de Mooiste Sierduif van de Tentoonstelling.

55. Ereprijs voor de Mooiste Sierduif op 1 na van de Tentoonstelling. 

      (minimaal 25 dieren)

Rasprijzen:

56. Voor de mooiste in ieder ras    Grote Rozet

      (minimaal 6 dieren, per ras).

13.

TOELICHTING HOOFDEREPRIJZEN.

De Oostermoer bokaal, G&O bokaal, Sj. V.d. Zee bokaal, Bas Lesschen bokaal en Albert Oost bokaal zijn wisselprijzen. De naam van de winnaar wordt in de bokaal ingegraveerd. De winnaars mogen deze prijzen een jaar thuis houden. De bokalen blijven eigendom van de vereniging Gieten & Omstreken. Deze prijzen zijn niet inwisselbaar voor geldprijzen.De heer Sj. V.d. Zee was erelid en ere-voorzitter van G&O, dhr. Bas Lesschen was secretaris en voorzitter van G&O en een bekende fokker van o.a. dwergkonijnen. Deze prijs zal jaarlijks wisselen  (per diergroep) eerst bij konijnen, vervolgens grote hoenders, dwerg-hoenders. Dhr. Albert Oost was een fokker van dwerg konijnen en een bekend persoon tussen de "JEUGD"hij deed erg veel voor de jeugd in onze hobby.

PRIJZEN SPECIAALCLUBS:

Voor zover prijzen zijn uitgezet op deze Open Tentoonstelling, dan kunt U deze vinden in de "F.B.-Almanak Kleindieren 2015".

Op basis van voorschrift is het verwijzen naar de "F.B-Almanak Kleindieren 2015" voldoende en behoeft niet specifiek elk afzonderlijke speciaalclub te worden opgenomen. Voor de desbetreffende prijzenschema's verwijzen wij derhalve naar de boven genoemde almanak, die alle fokkers in Nederland inmiddels ontvangen hebben. De hierin genoemde ereprijzen zijn alleen te winnen door hen, die zich voor de sluitingsdatum van de inschrijving voor de tentoonstelling als lid van de desbetreffende speciaalclub hebben aangemeld en geen contributie achterstand hebben. De gewonnen ereprijzen worden door de penningmeester van de clubs uitbetaald. Tenzij ander vermeld geldt als minimum predikaat "ZG".

Verder zullen alle nagekomen ereprijzen naar evenredigheid worden verdeeld.

HET DRENTHE ERECERTIFICAAT:

Kleindier Liefhebbers Drenthe heeft in 2007 het "Kleindier Liefhebbers Drenthe Erecertificaat"ingesteld.

Deze kan worden aangevraagd door de verenigingssecretaris bij de provinciaal secretaris.

Het wordt toegekend aan een fokker die op een bij de FB goedgekeurde show het predicaat "Ü" heeft behaald.

Dit is een bijzondere prestatie waarvan wij vinden dat we deze nog eens extra onder de aandacht moeten brengen.

De diergroepen konijnen etc. en hoenders etc. komen hiervoor in aanmerking en de fokker moet in het bezit zijn van een geldige Drentse fokkerskaart.

Bij de aanvraag graag vermelden:

* Naam, adres en woonplaats van de winnaar.

* Fokkerskaartnummer van de winnaar.

* Behaald predicaat met punten.

* Ras, kleur, geslacht, leeftijd van het betreffende dier.

* Ring/Oornummer van het betreffende dier.

* Tentoonstelling waar het resultaat behaald is.

14.

Drukwerk

Aan: 

.........................................................

..........................................................

..........................................................

Afz. G.J. Groenhof

        Zuidlaarderweg 39

        9468 AB Annen.