Inschrijfformulier Oostermoershow  

OP 5 T/M 7 NOVEMBER 2015

Sluiting Der Inschrijving 15 Oktober 2015.

 

              

 

 

…… Grote Hoenders            € …………..                      Naam                                         :……………………………...

…… Dwerghoenders            € …………..                     Adres                                          :……………………………..

…… Trio Hoenders               € …………..                     Postcode                                    :……………………………..

…… Konijnen                        € …………..                   Woonplaats                                  :……………………………..

…… Sier- en Watervogels      € …………..                   Telefoon                                       :……………………………..

…… Tomen                           € …………..                   Lid van Vereniging                        :……………………………..

Administratie kosten             €           2,00                KLN/NBS nummer                          :……………………………..

Catalogus (1 per gezin)         €           3,75.              IBAN nummer                                :………. …………………………..

Ereprijzen                             € …………..                  Gironummer                                   :……………………………………

Verkoopkaarten                    € .………….

                                        ----------------- +           Inzender is wel/geen jeugdlid  (geb. in/na 1999 dan jeugdlid).

TOTAAL                                €…..……….                Handtekening ver. Secr.………………………………..

 

Inzender wenst eventueel gewonnen prijzen te ontvangen als eremetaal/geld. (doorhalen wat niet van toepassing is).

Het door mij te betalen bedrag is betaald: per giro/per bank/a contant.

Het bedrag overmaken op IBAN NUMMER: NL24 RABO 0321 8614 34 ONDER VERMELDING VAN INSCHRIJFGELD T.T. 2015.

Ras:

Gr./Kl.

Kleur

Oud/Jong

M./Vr.

Merk:

Te Koop

Collectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Het bedrag overmaken op IBAN NUMMER: NL24 RABO 0321 8614 34 ONDER VERMELDING VAN INSCHRIJFGELD T.T. 2015.

Ras:

Gr./Kl.

Kleur

Oud/Jong

M./Vr.

Merk:

Te Koop

Collectie